SISÄTILOJEN OLESKELU- JA ASUMISVIIHTYVYYDEN TARKASTUSOHJEET.  No 2

Oleskelu-, asumisviihtyvyysohjeilla sekä vaatimuksilla voisi parantaa merkittävästi sisätilojen oleskeluviihtyvyyttä sekä huonetilan ilmanlaatua ja vähentää lämmitysenergiankulutusta.
Huonelämpäjen mittauksissa sekä säätätoimissa huomioidaan aina myös ilmanvaihdon ja vuotoilman vaikutuksia huonelämpöön ja etenkin oleskeluviihtyvyyteen.

 Tarkastustoimien yhteydessä on huomioitava patterilämmön hyötykäyttö sekä patteritermostaatin mahdollisuus havaita huoneessa vallitsevaa lämpötilaa.

 1. Onko lämpöpatterin yläpuolella pöytälevy tai seinän ja pöytälevyn välissä 10-20 cm rako
 2. Onko lämpöpatterin edessä sohva tai kiinteä kaluste tai onko välissä 20 cm rako
 3. Pääseekö patterin lämpö esteettä huonetilaan
 4. Onko patteri paksun ikkuna- tai kukkapenkin alla
 5. Onko termostaatin sijainti patterissa kiinni tai tunnistimen sijainti huonetilassa
 6. Onko termostaatti verhojen takana tai edessä kalusteita ja tavarakasoja
 7. Pääseekö huoneen lämpö esteettä patterin lämpötunnistimeen
 8. Onko kiinteistössä suoritettu lämpötilojen säätötoimet

       Tuleeko huonetilaan kylmä ulkoilma ikkunassa tai seinässä olevasta korvausilmaventtiilistä?

 1. Onko korvausilmaventtiilissä ohjaimet, jotka suuntavat ilmavirtaukset vain kattoon
 2. Onko korvausilmavirtausten kattosuunnan esteenä ikkunaverhot tai verholauta
 3.   Onko venttiilissä ilmavirtauksia heikentävä ja korvausilman laatua puhdistava ilmasuodatin
 4.    Huoneen lämpötiloja mitattaessa on aina huomioita kylmän tuloilman sekä ilmavirtausten vaikutus huoneen lämpötiloihin ja sisätilojen oleskeluviihtyvyyteen
 5.   Yhdenvertaisen ilmanvaihdon takia kaikkien korvausilmaventtiilien on oltava auki
 6.    Kiinniteipattu korvausilmaventtiili saattaa sekoittaa koko kiinteistön ilmanvaihdon
 7.   Onko kiinteistössä suoritettu ilmanvaihdon säätötoimet ja suodattimien vaihdot

Asumisviihtyvyyteen sekä lämmitysenergian kulutukseen vaikuttaa ensisijaisesti ikkunoiden, ovien ja niiden lämpöeristeiden ilmatiiveys.

 1. Onko sisäikkunoiden sekä ovien tiivisteet ilmatiiviitä
 2. Onko ikkunoiden ja ovien liitosrakenteet ja lämpöeristeet ilmatiiviitä
 3. Onko ulkoikkuna ja mahdollisesti kolmas puite myös tiivistetty
 4. Onko kiinteistän kaikki ikkunat ja ovet tiivistetty elinkaarihuoltojen yhteydessä ilmatiiviiksi  
Tiivistämättömät tai huonosti tiivistetyt ikkunat ja ovet saattavat sekoittaa koko talon ilmanvaihdon ja nostaa kiinteistön lämmityskustannuksia 5-20 %.
Rakennetiiviin sekä vedottoman huonetilan viihtyvyyden alaraja on 21 C astetta.
Huonossa rakennetiiveydessä tai ulkoilmasta tuleva esilämmittämätön korvausilman
aiheuttama vedontunne vaatii oleskeluviihtyvyyden aikaansaamiseksi 23 – 26 (24-25) C asteen lämpötiloja.
 
Suosittelen kaikkiin mittaus ja säätötoimiin oman alansa ammattihenkilöitä.
Käytetään huoneen lämpötilan mittauksiin sekä lämpövuotokohtien paikantamiseen:
Pistelämpömittari tai Lämpökamera. Ilmavirtauksien ja nopeuksien mittauksiin: Ilmavirtausmittari

Lämmöllä                                                Kuntoarviot ja remontit             www.ikkuna-asiantuntija.fi
Mauri Laaksonen                                                                                     Kirja: Valoa ikkunoista Ikkuna-asiantuntija                                  040 508 9929                          päivitetty 15.01.2021
teksan21@ikkuna-asiantuntija.fi