SISäTILOJEN OLESKELUVIIHTYVYYS, OHJEET. No 1.

Miksi kannattaa parantaa oleskeluviihtyvyyttä?

Yli miljoona kansalaista altistuu huonon sisäilman aiheuttamille hengitystiesairauksille.

 Jokaisella kansalaisella pitäisi olla oikeus asua sekä oleskella lämpöisessä ja puhtaassa sisäilmassa.
Huonelämmöllä sekä vedontunteella ja sisätilojen ilmanlaadulla on erittäin suuri merkitys ihmisen henkiseen vireyteen ja fyysiseen hyvinvointiin.
Näiden seikkojen huomioiminen on mitä tehokkainta sekä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.
 
Huonetilan oleskeluviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat vallitseva lämpötila, jossa VEDOTTOMAN tilan viihtyvyysalueen alaraja on 21 C astetta.
Herkkyys epätiiviiden rakenneliitosten sekä ilmanvaihdon aiheuttamalle ilmavirtauksille on näissä lämpötiloissa oleellista ja herkkyys vedontunteelle lisääntyy.
 
Epätiiviit rakenneliitokset sekä ikkunoiden tiivistevuodot ja korvausilman aiheuttamille kylmille ilmavirtauksille sekä niistä johtuvista vedontunteista, saman viihtyvyyden aikaansaamiseksi joudutaan huoneen lämpötiloja pitämään 23 – 26 (24 - 25) C asteisina
  
Puhdas sekä terveellinen huoneilma pitäisi olla tasa-arvoinen sekä lakisääteinen perusoikeus.
Huonelämpötilojen ala- sekä ylärajat sekä huonelämpöihin ja oleskeluviihtyvyyteen vaikuttavien ilmavirtaustekijöiden huomioiminen on liitettävä asumisohjeisiin sekä kiinteistölakiin.
Rakennetiiveys määräyksillä parannetaan myös huonetilojen viihtyvyyttä sekä sisäilman laatua ja mahdollistaa ilmavaihdon toimivuuden ja tehostaa kiinteistön energiatehokkuutta.
 
Korvausilman pienhiukkas-suodattimet varmistavat tuloilman saasteettomuuden, joka osaltaan parantaa huoneilman laatua.
Korvausilmaventtiili sekä suodattimen suodatustiheys on liitettävä sisätilojen viihtyvyys ohjeisiin.
Huonetilojen mukavuuden sekä sisäilman laadun parannustoimet eivät vaadi raskaita tai kalliita perusremontteja.
Elinkaari sekä vuosihuolloilla ja energiatehokkuus-, ilmanvaihdon parannustöillä sekä etenkin asumistapoja muuttamalla pystytään korjaamaan nykyisten rakennusten oleskeluviihtyvyyspuutteita.

Asiaa liittyvää aineistoa: www.ikkuna-asiantuntija.fi 
Mauri Laaksonen                                                                     www.ikkuna-asiantuntija.fi
Ikkuna-asiantuntija                                                                Kirja: Valoa ikkunoista
teksan21@ikkuna-asiantuntija.fi            040 508 9929            päivitetty 15.01.2021